Electrical & Utility Engineering

Other Projects
  • Vishay Components India 
  • Amtek Auto Limited – 132 kv substation
  • Times of India – 66kv substation
  • Indian Smelting Sanaswadi 132 KV Substation
  • Tetra Pak India
  • Ina Bearings India 
  • IITM Data Center
  • Ognibene India 
  • Huf India 
  • MADHUSILICA Bhavnagar 66 KV Substation